З «Домом серця» я знайома близько року. Його діяльність знаю краще в культурно-мистецькому аспекті. Великим позитивом є зацікавленість і все більше гуртування української молоді навколо цього Дому. Це переважно митці – артисти, художники, мистецтвознавці, які вже на сьогодні утверджуються як творчі особистості, і починають відігравати свою роль у культурному житті, зокрема у Львова. Водночас «Дім серця» – це можливість ближче познайомитися з сучасним життям французькоі культури, дізнатися про ті її досягнення, які ще не достатньо відомі в Україні.

Іншим важливим аспектом діяльності «Дому серця» є те, що його члени несуть глибоку духовність , базовану на християнських моральних принципах і самі є практикуючими християнами. Це особливо важливо для сучасного надто матеріалізованого суспільствва , його надмірної прагматичності та споживацьких устремлінь, які приводять до негативних наслідків, ними породжених.

Для мене «Дім серця» – це своєрідна маленька модель відкритого суспільства, такого культурно-духовного простору, за яким спрагла сучасна людина, особливо молодь. Це середовище спонукає і заохочує до активного життя, позитивного налаштування до людини і світу, допомагає знаходити себе у конкретній діяльності.

Сьогодні без «Дому серця», була би втрачена частина тих духовних цінностей, що базуються на волюнтаризмі і приносять суспільству ті плоди, які не мають матеріального виміру.

 

М Г,

завідувач відділу давньоукраїнського музею у Львові,

кандидат мистецтвознавства.